ICVR-ISR-2019

ICVR-ISR-2019 ICVR-ISR-2019 תפריט

מספר המקומות בכנס ובסדנאות מוגבל. כל הקודם – זוכה.

האתר מאובטח ועומד בתקני האבטחה של חברות האשראי.

פרטים אישיים

 

השתתפות בכנס

 

  הרשמה מוקדמת עד ה-14.7.19
יום אחד
הרשמה מוקדמת עד ה- 14.7.19
3 ימים
הרשמה מאוחרת יום אחד הרשמה מאוחרת
3 ימים
רגיל ( חוקרים) 375 ש"ח 950 ש"ח 475 ש"ח 1250 ש"ח 
חבר ב ISVR 325 ש"ח 900 ש"ח 425 ש"ח 1200 ש"ח
מטפל / סטודנט
(ללא משרה אקדמית)
240 ש"ח 650 ש"ח 310 ש"ח 860 ש"ח

 

ערב גאלה

ערב הגאלה יתקיים בתאריך 23/7/2019 בשעה 19:30, בריברסייד, בתל אביב
עלות הרישום לכנס מלא כוללת השתתפות בערב הגאלה למשתתף עצמו בלבד
עלות רישום יומי אינה כוללת השתתפות בערב הגאלה וכרוכה בתוספת תשלום.
 

סדנאות

הסדנאות יתקיימו באנגלית.
מספר המשתתפים בכל סדנא מוגבל והרישום לפי "כל הקודם זוכה".
קיום הסדנא מותנה במינימום נרשמים.

הסעה לסדנא תצא מאוניברסיטת תל אביב לתל השומר, וחזרה מתל השומר לרחוב הירקון בתל אביב. עלות- 25 ש"ח

תשלום
פריט כמות מחיר ליחידה מחיר
סכום ביניים
הנחה
סה״כ
0.00

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר מאובטח לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

פרטים עבור חשבונית\קבלה

יש להכניס 9 ספרות, במידה ות"ז מונה פחות, יש להכניס 000 בתחילת המספר

בסיום מילוי הטופס תועברו לאתר PayPal לצורך ביצוע התשלום. רק לאחר השלמת שלב התשלום, תסתיים ההרשמה.

כדי לאמת שאכן הוזמנת, יש למלא את הקוד שסופק לך ע"י המזמין